Sommarledighet

Penseo kommer ha sommarstängd under följande perioder:

mellan den 8. juli och den 22. juli samt
mellan den 9. augusti och den 20. augusti.