Bättre statistik från Facebook

Om du använder dig av Google Analytics för att följa statistiken på din webbplats har du säkerligen sett att Facebook förekommer flera gånger i listan över hänvisningar, det vill säga listan över v